Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/klub/index.php on line 31
Klub CI5
Reinkarnace klubu CI-5 
Pondělí, leden 15, 2007, 12:53 PM


Vážení přátelé a přatelé přátel klubu CI-5,
dovolte, abychom Vás v dokonalé úctě upozornili, že nastal čas oprášit klubové karty a přehodnotit rodinný rozpočet, za účelem znovuzavedení rozpočtové položky na pravidelnou návštěvu nových klubových prostor klubu CI-5.
Výběr nových reprezentačních prostor klubu probíhal velmi poctivě za přísných podmínek. Sítem výběru neprošel zámek Hluboká ani prostory pražského Rudolfina a to pro nadměrnou zchátralost uvedených nemovitostí. Z akustických důvodů jsme upustili od přestavby bývalého paláce kultury a odmítli veškeré nabídky evropských metropolí, včetně dotací jejich zkorumpovaných vlád.
Laťka byla dána vysoko.
Podmínkou bylo, aby se nový interiér co nejvíce podobal vyvoněnému sklepu na Smíchově. Jen takový prostor je hodný pozornosti inteligentního, moudrého, krásného, neodolatelného a přitom skromného člena klubu CI-5.
Takže muselo být jen otázkou času, kdy nás paprsek prozřetelnosti přivede do sklepních prostor hotelu Globus, který stojí necelých 5 minut od stanice metra Roztyly.
Zde v současné době tým předních světových restaurátorů, podle dochované dokumentace a vzácně dochovaných fotografií ze Smíchova, upravuje interiér do podoby nevšední originality, na kterou je člen klubu oprávněně zvyklý.

Při osobním jednání se zástupci zmíněného hotelu Globus a při jejich vyjímečné osobní
a tělesné zchátralosti, jsme nabyli nezvratného dojmu , že jsme na konci cesty.

Pražské kluby již dlouho čekají na svojí jedničku. Na jednoznačně nejlepší klub v Praze, Evropě atd.Dočkají se v posledním týdnu měsíce března roku tohoto, aby mohly s tichou závistí sledovat naše znovuzrození.

J.K. Brabánek
Vlastní rukou

Místopisné informace na www.hotel-globus.cz

Podrobné informace o zahájení činnosti a programu budou uveřejněné 15. února 2007Budoucí prostory klubu CI-5. V současné době v péči restaurátorů.

Technologie provádění vývrtu pro hmožděnky.Ráže (7,62) TOKAREV.Vstup do klubového sklepa.Venkovní prostor před klubem CI-5.Určeno pro budoucí celosvětové sjezdy.Prostor pro seniory klubu CI-5.Určeno výhradně pro krmení ptactva.Pozorovací prostor(sektor).Určeno pro agenty trapně konkurenčních subjektů.

VELKÁ CENA AKTIVNÍCH ZÁLOH AČR O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR 
Čtvrtek, říjen 12, 2006, 01:56 PM
Pěchotní střelnice Strašice - Bahna, VVP Jince 24.9.2006

Armáda rozmotává klubko „záložních“ problémů . 
Pondělí, listopad 22, 2004, 01:29 PM
Časopis Armáda

V posledních dvaceti letech pracoval na operačních štábech, kde se zabýval výcvikem. V roce 2003 skončil na Generálním štábu kariéru vojáka z povolání v hodnosti plukovníka a ve funkci náčelníka oddělení mechanizovaného vojska – zástupce náčelníka odboru pozemních sil. Od letošního 1. dubna je na témže štábu vedoucím odborným referentem – specialistou se zaměřením na aktivní zálohy. Miroslav Mana.

Jste ve funkci několik týdnů. Víte už v čem bude vaše role spočívat?

Budu mít na starost koordinaci věcí týkajících se aktivních záloh mezi Generálním štábem. Velitelstvím sil podpory a výcviku a krajskými vojenskými velitelstvími (KW). Spadají sem i roty, které existují anebo vznikají u Velitelství společných sil, tankisté, průzkumníci a ženisté, ale u nich tolik problémů není. Mají svoji techniku, mají u koho cvičit. Proto se zpočátku zaměřím spíš na pěší roty při KW.

Máte už představu, co je třeba u těchto jednotek řešit?

Jedná se o problémy v oblasti materiálního zabezpečení, uložení materiálu, výcviku i jejich použití. Chci o nich hovořit s veliteli KW České Budějovice. Chci, abychom společně udělali jakýsi přehled problémů. Na základě toho pak připravím s náčelníky sekcí Ministerstva obrany návrh pro náčelníka Generálního štábu, jakým způsobem co řešit. A pak to před sebou pohrnu a budu se snažit, aby ta kupa ubývala.

Hovořil jste o problémových oblastech. Můžete uvést konkrétní příklady?

Velkým problémem je např. uložení zbraní a munice. To musí odpovídat předpisu, který hovoří o zabezpečení, střežení a podobně. Krajská velitelství to většinou nejsou schopna sama zajistit, takže zbraně musí být uložené jinde, třeba v nějakých centrálních skladech. Nebo vozidla. Pro tyto roty je určeno pár kusů aut z věcných prostředků, tedy z civilu. Ale jestliže s aktivními zálohami počítáme na záchranné práce, kdy by měly být k dispozici do 48 hod., tak přece kvůli tomu nikdo nevyhlásí mobilizaci, aby se z civilu odebralo 10 náklaďáků. Uvažujeme tedy o dvou možnostech. Buď budou mít záložníci k dispozici svoje vlastní auta anebo by pro ně měla techniku logistiky. Šlo by o vozidla, která by byla v provozu a v případě nasazení roty aktivních záloh by se jí přidělila. S tím souvisí i výcvik řidičů. Podle současných předpisů totiž nestačí mít civilní řidičský průkaz. Proto člověk, který jezdí 30 let v civilu s náklaďákem nebo kamionem a nemá vojenský řidičák, nemůže sednout za volant vojenské véesky. Zdá se to jako drobnost, ale v současné době to je velký problém. A další věc – materiál, který by se používal při záchranných pracích. Centrály, osvětlovací soupravy, radiové stanice … Měl by být uložen tak, aby byl k dispozici co nejrychleji. Buďto přímo u krajského velitelství nebo někde poblíž. Ale bude-li této materiál někde uložen, kdo se o něj bude starat? Když ho dostane na starosti nějaký velitel útvaru a zároveň k tomu nedostane žádného člověka, tak to bude pro něj a jeho lidi práce navíc!

Na nedávné konferenci o zálohách se diskutovalo také o jejích výcviku. Jakou představu máte v tomto směru?

Nový branný zákon předpokládá, že by se výcvik záloh konal tři týdny v roce. S příslušníky operační sekce MO jsme pro rok 2005 vymysleli následující způsob přípravy: V prvním týdnu by se konal výcvik specialistů. Kurzy by organizovala výcviková základna ve Vyškově a cvičily by se v nich málopočetně odbornosti – kuchaři, spojaři, ženisti, zdravotníci, řidič a mechanici. Stanovily by se dva tři termíny v roce, aby měl každý možnost zúčastnit se. Vedle toho by probíhal výcvik ostatních, klasických pěšáků buď z jedné roty nebo ze dvou najednou. Druhé cvičení – druhý týden – by pak bylo v garanci velitele KW, který by je seznamoval s územím, na kterém by působili. Ukázal by jim nebezpečená místa, kde byly povodně, i rizikové objekty, chemičku a podobně, kde se předpokládá, že by mohli být nasazeni. A třetí cvičení by se konalo zase ve Vyškově jako stmelovací pro celou rotu. Po jednání s funkcionáři Ředitelství pro výcvik a doktríny ve Vyškově 28. dubna jsme také přijali zásadu, že od roku 2006 bude výcvik jednotek aktivních záloh organizován po etapách. V prvním roce po podepsání kontraktu bude prováděn výcvik specialisty ve výcvikových střediscích ředitelství, ve druhém roce výcvik družstva a čety a ve třetím roce výcvik roty včetně stmelovacího cvičení. Předpokládá se také, že se do konce letošního roku vytvoří ve výcvikových prostorech Hradiště a Libavá zásoba materiálu a techniky pro přípravu jedné strážní roty aktivních záloh.

Počítáte s nějakým vývojem výcviku, aby se necvičilo stále jedno a to samé?

Gradace výcviku by měla být, ale rozumná. Musíme počítat s tím, že když v prvním roce projde specialista týdenním výcvikem, tak do dalšího roku toho polovičku zapomene. Takže se opakování nevyhneme. Například ve střelecké přípravě budou poprvé stříle na sto metrů na pevnou figuru. Druhý rok si to zopakují, ale přidá se střelba na padající figury v omezeném čase a tak dál. Počítáme také se cvičeními, kdy proti sobě budou postaveny dvě roty. Jedna bude střežit objekt a druhá provede přepad. Tento výcvik bude taková třešnička na dortu.
Zpět Další