Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/klub/index.php on line 31
Klub CI5
ROK TRPASLÍKA 
Čtvrtek, červen 10, 2004, 09:10 AM
18. - 19. června 2004 - ROK TRPASLÍKA - Ústí nad Labem
Klub CI-5, Muzeum města Ústí nad Labem, v součinnosti dalších spolupořadatelů, bude pořádat mimořádnou akci pro milovníky ničím nezatížené nadsázky, dobrého humoru, dobré muziky a hlavně milovníky zahradních trpaslíků akci "NÁRODNÍ SLAVNOST NA REHABILITACI ZAHRADNÍHO TRPASLÍKA".
Zahradní trpaslík v podobě keramické, filmové, hudební, grafické, dramatické a literární, bude po dva dny v Ústí nad Labem symbolem vyvrcholení celoročního úsilí o rehabilitaci zahradního trpaslíka, nazvaného ROK TRPASLÍKA. Účelem celé smysluplné kampaně je zamezit úbytu výskytu zahradního trpaslíka v České republice. Jinak je význam trpaslíků pro euro-americkou kulturu oceňován nejen v USA, ale i v evropských zemích. Například v Německu je možné navštívit jak trpasličí park www.zwergen-park.de, tak trpasličí muzeum www.zwergen-griebel.de/de_museum.html. Ve Francii působí několik velice zajímavých hnutí, především Fronta za osvobození zahradních trpaslíků membres.lycos.fr/flnjfrance/, Hnutí za emancipaci zahradních
trpaslíků www.menj.com a také světoznámé Teroristické hnutí za osvobození zahradních trpaslíků www.mtlnj.cjb.netZdvižená rukavice 2003 
Středa, listopad 19, 2003, 01:35 PM
Časopis Armáda

Během pochodového cvičení Zdvižená rukavice 2003 jsme se některých příslušníků aktivních záloh dobrovolných zeptali, co je do řad těchto jednotek přivedlo.

Desátník Petr Tomiška, chemik, 31 let
Do záloh mě přivedli kamarádi. Skvělá parta. Můžeme tady podávat výkony. Někde jsem se dozvěděl, že bude dobrovolné cvičení, a na něm jsem viděl, že někteří jsou v aktivních zálohách. Tak jsem se přihlásil taky. Už je to přes rok.

Svobodník Slavomil Janov, ředitel agentury, 45 let
Živím se víceméně stylem country and western a jedním z prvků tohoto stylu je patriotismus. Myslím si, že ten je zapotřebí i u nás, protože z povědomí lidí ubývá. A přispět špetkou toho pozitivního vlastenectví není podle mě na škodu.

Major Jiří Tkáč, vychovatel vězeňské služby, 45 let
Skončil jsem zhruba před sedmi lety u armády a nějak mi to začalo chybět. Navíc jsem se dozvěděl, že v rotě v Benešově chybí pyrotechnik a ženista do štábu aktivních záloh, tak jsem se přihlásil. Odpovídá to mému ČVO a vzdělání.

Svobodník Roman Janecký, řezník, 29 let
Chtěl jsem být profesionálním vojákem. Jenomže stav naší armády je tak bídný, že jsem raději odešel ze základní služby do civilu. Přesto jsem se hned od začátku, jsou to asi tři roky, přihlásil do aktivních záloh, abych s armádou udržoval nějaký sty.

Štábní rotmistr Petr Žák, majitel střelecké školy, 40 let
Nás je celá parta lidí, co se dlouho zajímáme o armádu, o vojenské stroje apod. Takže jsme se dali dohromady. Přes pana Kunce a klub CI5 jsme se dostali na první cvičení v roce 1999 a od té doby to táhneme.

Kapitán Pavel Ulík, vedoucí autoservisu, 45 let
Jsem bývalý voják z povolání, mám odsloužených čtyřiadvacet let. Takže ohledně motivace nebylo co řešit. Do aktivních záloh jsem vstoupil v předloňském roce. Už jsem absolvoval týdenní cvičení – to jsme letos v březnu jezdili s bévépéčky na Bahnech, pak byly různé svolávačky, a tenhle pochod je druhá velká akce.


„Kde je profík drahý, stačí záložák“ 
Čtvrtek, říjen 16, 2003, 01:09 PM
Před několika lety vznikla v pražském klubu CI5 mezi několika příznivci armády myšlenka na vytvoření aktivních záloh dobrovolných. Realizovat se začala v roce 2002 přijetím prvních legislativních kroků a záhy i vznikem jednotek aktivních záložníků. Nejprve ve Strašicích, později v Prostějově a Chrudimi.
V témže klubu se 16. října 2003 konala tisková konference na téma
Zálohy AČR; hlavním námětem však byly aktivní zálohy dobrovolné (ADZ). V současné době mají 282 příslušníků, tedy těch, s nimiž jsou sepsány příslušné dohody. Mimo to je evidováno dalších 800 žadatelů, kteří chtějí do ADZ vstoupit.

CELKEM 3700 AKTIVNÍCH ZÁLOŽNÍKŮ.
Nutno říct, že jednotky AZD nebudou v každé posádce. Záměrem je k 1. lednu 2004 vybudovat stopadesátičlenné pěší roty u všech čtrnácti krajských vojenských velitelství (KVV). Výhled do roku 2008 počítá ještě s postavením ženijního praporu a roty těžkých mostů v Bechyni. Zde by měli záložníci působit i v některých vybraných funkcích u záchranných praporů. Tanková rota pak bude vytvořena v Přáslavicích, průzkumná rota v Prostějově a dva prapory obrany a ochrany letišť v Čáslavi a Náměšti. Celkem chce armáda mít během 5 let v aktivních zálohách kolem 3700 osob. Jejich základní povinností bude absolvovat 18 dnů cvičení za rok, přičemž 8 dnů připadne na víkendy. Roční náklady, v nichž jsou započteny odměny za příslušnost k AZD, služné za dobu cvičení a refundace mezd, se odhadují na 103 miliony korun. Záměr také předpokládá, že od příštího roku budou systémem vojenských cvičení dobrovolných procházet pouze AZD.

NOVÁ LEGISLATIVA OD ROKU 2005.
V poměrně blízké budoucnosti - od roku 2005 - se počítá v oblasti AZD s některými legislativními úpravami. Jednou z nich je změna názvu na aktivní zálohy bez přívlastku dobrovolné. Praxe totiž ukázala, že toto slovo bylo v některých případech příčinou nedorozumění mezi záložníkem a jeho zaměstnavatelem, zejména při uvolňování na vojenské cvičení. „Věříme,“ řekl k tomu plk. Ivo Václavíček, který má problematiku záloh na starosti, „že se nám tam podaří dát i něco ohledně zaměstnavatelů.“
Zákon také upřesní možnosti vstupu do aktivních záloh. V podstatě tato pravidla platí už dnes. Zájemce navštíví buď středisko pro výběr personálu (rekrutační středisko), územní vojenskou správu anebo KVV, kde s ním bude proveden pohovor, při kterém musí splnit některé předpoklady. Například ovládat takovou vojenskou či civilní odbornost, kterou armáda potřebuje, musí také splňovat požadavky zákona o utajování. Pak projde zdravotní prohlídkou. Proceduru uzavře podpis dohody o kontraktu, který bude trvat celých 5 let. Nový zákon také uvažuje o tom, že by odměna za příslušnost k aktivním zálohách byla vyšší než současných 500 Kč měsíčně.
Velení armády počítá s tím, že aktivní zálohy budou převážně tvořit dobrovolníci z rotmistrovského, praporčického a důstojnického sboru, kteří po skončení kontraktu odejdou z armády. Příslušníky však mohou být i někdejší vojáci základní služby anebo zájemci, kteří po úplném zrušení základní vojenské služby dobrovolně projdou odvodem a určitým vojenským výcvikem.
Kromě příslušníků aktivních záloh budou nadále evidováni i ostatní vojáci v záloze, kteří budou moci být povoláni v případě potřeby, například při mobilizaci.

PROFESIONÁL BY MĚL HLAVNĚ CVIČIT.
Aktivní zálohy, které u sebe mají výstroj, budou připraveny nastoupit okamžitě, do několika hodin. Jak poznamenal náčelník Generálního štábu generálporučík Štefka, je to podstatná síla například pro hejtmany krajů, kteří mohou přes velitele KVV o nástup těchto záloh požádat.
„Tam, kde by byl profík drahý, stačí záložák,“ poznamenal zástupce AZD, por. v záloze Jiří Kunc. „Viděl jsem specialisty v Karlíně o záplavách, jak vynášeli bahno ze sklepů, a myslím, že ho daňový poplatník neplatí proto, aby vynášel bahno. Profík by měl být připravovaný na to, na co podepsal kontrakt... Mezi námi jsou takoví, kteří jsou ochotni se nad rámec svých občanských povinností zúčastňovat podobných akcí. Jsou na místě a smysluplné. Změna klimatu je dnes jasná. Mohou přijít daleko větší sucha, daleko větší záplavy, větší vichřice, může přijít cokoli. A potom je každý rád, když mu do vyplaveného baráku přijde deset patnáct vojáků pomoci.“
Využití aktivních záloh však bude širší. Kromě pomoci při řešení nevojenských krizových situací mohou být povoláni ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, případně na výpomoc při řešení nevojenských krizových situací mohou být povoláni ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, případně na výpomoc při zabezpečení podpory vojsk Aliance na území ČR.
Zpět Další