Warning: strpos() [function.strpos]: needle is not a string or an integer in /home/ci5.cz/ci5.cz/klub/index.php on line 31
Klub CI5
„Kde je profík drahý, stačí záložák“ 
Čtvrtek, říjen 16, 2003, 01:09 PM
Před několika lety vznikla v pražském klubu CI5 mezi několika příznivci armády myšlenka na vytvoření aktivních záloh dobrovolných. Realizovat se začala v roce 2002 přijetím prvních legislativních kroků a záhy i vznikem jednotek aktivních záložníků. Nejprve ve Strašicích, později v Prostějově a Chrudimi.
V témže klubu se 16. října 2003 konala tisková konference na téma
Zálohy AČR; hlavním námětem však byly aktivní zálohy dobrovolné (ADZ). V současné době mají 282 příslušníků, tedy těch, s nimiž jsou sepsány příslušné dohody. Mimo to je evidováno dalších 800 žadatelů, kteří chtějí do ADZ vstoupit.

CELKEM 3700 AKTIVNÍCH ZÁLOŽNÍKŮ.
Nutno říct, že jednotky AZD nebudou v každé posádce. Záměrem je k 1. lednu 2004 vybudovat stopadesátičlenné pěší roty u všech čtrnácti krajských vojenských velitelství (KVV). Výhled do roku 2008 počítá ještě s postavením ženijního praporu a roty těžkých mostů v Bechyni. Zde by měli záložníci působit i v některých vybraných funkcích u záchranných praporů. Tanková rota pak bude vytvořena v Přáslavicích, průzkumná rota v Prostějově a dva prapory obrany a ochrany letišť v Čáslavi a Náměšti. Celkem chce armáda mít během 5 let v aktivních zálohách kolem 3700 osob. Jejich základní povinností bude absolvovat 18 dnů cvičení za rok, přičemž 8 dnů připadne na víkendy. Roční náklady, v nichž jsou započteny odměny za příslušnost k AZD, služné za dobu cvičení a refundace mezd, se odhadují na 103 miliony korun. Záměr také předpokládá, že od příštího roku budou systémem vojenských cvičení dobrovolných procházet pouze AZD.

NOVÁ LEGISLATIVA OD ROKU 2005.
V poměrně blízké budoucnosti - od roku 2005 - se počítá v oblasti AZD s některými legislativními úpravami. Jednou z nich je změna názvu na aktivní zálohy bez přívlastku dobrovolné. Praxe totiž ukázala, že toto slovo bylo v některých případech příčinou nedorozumění mezi záložníkem a jeho zaměstnavatelem, zejména při uvolňování na vojenské cvičení. „Věříme,“ řekl k tomu plk. Ivo Václavíček, který má problematiku záloh na starosti, „že se nám tam podaří dát i něco ohledně zaměstnavatelů.“
Zákon také upřesní možnosti vstupu do aktivních záloh. V podstatě tato pravidla platí už dnes. Zájemce navštíví buď středisko pro výběr personálu (rekrutační středisko), územní vojenskou správu anebo KVV, kde s ním bude proveden pohovor, při kterém musí splnit některé předpoklady. Například ovládat takovou vojenskou či civilní odbornost, kterou armáda potřebuje, musí také splňovat požadavky zákona o utajování. Pak projde zdravotní prohlídkou. Proceduru uzavře podpis dohody o kontraktu, který bude trvat celých 5 let. Nový zákon také uvažuje o tom, že by odměna za příslušnost k aktivním zálohách byla vyšší než současných 500 Kč měsíčně.
Velení armády počítá s tím, že aktivní zálohy budou převážně tvořit dobrovolníci z rotmistrovského, praporčického a důstojnického sboru, kteří po skončení kontraktu odejdou z armády. Příslušníky však mohou být i někdejší vojáci základní služby anebo zájemci, kteří po úplném zrušení základní vojenské služby dobrovolně projdou odvodem a určitým vojenským výcvikem.
Kromě příslušníků aktivních záloh budou nadále evidováni i ostatní vojáci v záloze, kteří budou moci být povoláni v případě potřeby, například při mobilizaci.

PROFESIONÁL BY MĚL HLAVNĚ CVIČIT.
Aktivní zálohy, které u sebe mají výstroj, budou připraveny nastoupit okamžitě, do několika hodin. Jak poznamenal náčelník Generálního štábu generálporučík Štefka, je to podstatná síla například pro hejtmany krajů, kteří mohou přes velitele KVV o nástup těchto záloh požádat.
„Tam, kde by byl profík drahý, stačí záložák,“ poznamenal zástupce AZD, por. v záloze Jiří Kunc. „Viděl jsem specialisty v Karlíně o záplavách, jak vynášeli bahno ze sklepů, a myslím, že ho daňový poplatník neplatí proto, aby vynášel bahno. Profík by měl být připravovaný na to, na co podepsal kontrakt... Mezi námi jsou takoví, kteří jsou ochotni se nad rámec svých občanských povinností zúčastňovat podobných akcí. Jsou na místě a smysluplné. Změna klimatu je dnes jasná. Mohou přijít daleko větší sucha, daleko větší záplavy, větší vichřice, může přijít cokoli. A potom je každý rád, když mu do vyplaveného baráku přijde deset patnáct vojáků pomoci.“
Využití aktivních záloh však bude širší. Kromě pomoci při řešení nevojenských krizových situací mohou být povoláni ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, případně na výpomoc při řešení nevojenských krizových situací mohou být povoláni ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, případně na výpomoc při zabezpečení podpory vojsk Aliance na území ČR.ŠLAPETO 
Pondělí, září 8, 2003, 12:57 PM
Nevím, čím jsem si zasloužil tu poctu, ale opět mohu zapsat další návštěvu klubu CI 5, která se uskutečnila 8. září 2003. Proč jsme se tam sešli ? No přece proto, že zde bylo vystoupení kapely Šlapeto. No a při tom přeci nesmíme chybět. Bylo by asi složité popisovat, kdo v „céíčku“ byl. Zkusím to, ale předem se raději omlouvám všem těm, na které jsem zapomněl, nevšiml si jich anebo snad přehlédl !?! Začnu od sebe, dále pak Mirka Králová s kamarádkou Hankou, Alena Čangelová, Bobina Pospíšilová, Evička a Pavel Mošnerovi, Zuzka Lišková, všichni Gabesamovi, Pavla a Ruda Ptáčkovi, Luboš Němeček, Renata Smrtová a Ota Červinka, paní Právcová a Žižková a mnoho dalších, i když to byli nečlenové Fanda-klubu. A aby výčet účastníků byl úplný, je třeba uvést, že se dostavili i všichni členové kapely Šlapeto.
Připadá mi už trapné se stále zmiňovat o tom, že se nám vystoupení líbilo. Jenomže ono se nám opravdu líbilo a proto na vystoupení Šlapeta chodíme. A hlavně : dobře se bavíme. I když při tomto vystoupení se v ničem nesoutěžilo a Brabánek nám vyprávěl jen vtipy, byl to hezky strávený večer.
Musím ještě uvést malý detail : někteří se přeci jen snažili soutěžit. Ne na podiu a pro potěchu všech, ale u baru a pro potěchu svou vlastní – viď Luboši, Rudo a Mílo ? Blíže soutěžící specifikovat nebudu, oni sami dobře vědí o koho jde.
Vystoupení kapely zpestřil i divadelní soubor „divadélko Řešeto a holky od Kulaté báby“, zejména písničky o „lehkých děvčatech“ a policajtech.
Závěrem jsme definitivně potvrdili místo konání výroční členské schůze, a po dohodě se Síbou i termín konání. Schůze tedy bude dne 14. listopadu 2003 v hospůdce U inšpektora. Pokud se někomu zdá, že tento příspěvek není tak podrobný a moc jste se z něj nedozvěděli, jak to v CI 5 vypadalo, tady je jediná a upřímně řečená rada : PŘIJĎTE PŘÍŠTĚ MEZI NÁS A SAMI SE PŘESVĚDČTE O TOM, JAK HEZKÉ VYSTOUPENÍ SE ZDE KONAJÍ. ahoj.
8. září 2003
Miloš KrálPOVEDENÝ KŘEST ČERTOVY KRABIČKY 
Sobota, září 22, 2001, 01:00 PM
Křtít Čertovu krabičku...
...to asi vypadá jako pěkný nesmysl...
...ale kdo už ví, že Čertova krabička (tedy Devil's Box) je první sólové album houslisty Sunny Side Jirky Králíka, nediví se.
(A svěcené vody se čert stejně bát nemusel - i když - kdo ví, jak jsou na tom čerti s mlékem?)
Divné není ani to, že se celý večer nesl ve znamení králíků - tedy přesněji: králíků a Králíků.
(Divit se mohl snad jen ten Australan, co do Ci5 ten večer zavítal - že by se králíci přemnožili už i v Evropě?)
No ale hezky po pořádku.
Na středu 19.9. se asi těšila nejenom kapela Sunny Side, která měla toho dne svůj první řádný koncert v Ci5 po dlouhých pěti měsících, ale i "její věrní". Domovský klub ji přivítal sálem nacpaným téměř k prasknutí a zásluhou všech přítomných atmosféra dýchala očekáváním a příjemnou pohodou. (A místy se ozývalo tiché chroustání perníkových králíčků, rozdávaných hostům při vstupu, a pomlaskávání nad přibalenými recepty na králičí pochoutky :-)

Hned po úvodním bloku s tradičními písničkami a skladbami (a s Amazing Grace, věnovanou v úctě kolébce bluegrassu) došlo na hlavní bod programu. Kapela se pro tu chvíli rozrostla o tři skvělé muzikanty, kteří se podíleli i na nahrávce Devil's Box: Jardu a Zdeňka Jahody (banjo a mandolína) a Pepu Malinu (druhé housle).
Samotného křtu se ujal Petr Králík = "Králík st." (= "táta Králík") spolu s kmotrem, členem Panochova kvarteta panem Pavlem Zejfartem (další "housle"). Již v úvodu zmíněný "křestní prostředek" byl tentokrát zvolen s ohledem na to, že hlavní aktér objektu křtu je nejmladším členem kapely Sunny Side
(čti jednoduše: "Králík ml." je ještě mlíčňák... - pozn.red.).

A pak se hrálo... a hrálo... a hrálo... a Jirka zářil... a zářil... a zářil...
(a vy si klidně zahrajte taky - já mám nejradši tuhle... a tuhle... a tuhle... - pozn.red.)
A králíci pak ovládli i pravidelnou SunnySidskou soutěž (oblíbená specialitka Pavla Handlíka - ukázky z českých filmů). Dva ušáci figurovali v ukázkách, třetí, plyšový, byl cenou pro posledního výherce.
Druhé vyvrcholení večera bylo neplánované, překvapivé a o to nádhernější: již dříve zmíněný Australan, mandolinista Jerry Hale z bluegrassové skupiny Uncle Bill.
Nevím, kde se vzal v Praze, nevím, kde se vzal v Ci5. Prostě tu byl a měl chuť si zahrát a hrál a skvěle zpíval a čišela z něj dobrá nálada a chválil naše pivo a dobře se bavil a nakazil tím celý sál.

No a aby byl výčet protagonistů večera úplný, nesmím vynechat ještě Jirku Kunce neboli Brabánka.
Brabánek (jinak šéf klubu Ci5) prokládá program svými vstupy pravidelně (a rád ;-). Často informuje o akcích klubu (a ještě častěji upravuje nastavení aparatury), nebo se přímo zapojuje do programu.
I tentokrát vstoupil.
Pro přesnost: šestkrát.
Ale co vstup, to perla:
1. tlumočení pozdravu kapele a poptání se po zdraví od amerického senátora, člena Obranného výboru Kongresu USA, jenž byl hostem klubu Ci5 při červnovém vystoupení skupiny Sunny Side (viz Co už nové není - červen 2001: Lazaret střelmistra Brabánka)
2. nastavení aparatury
3. předání ocenění za dlouhodobé zásluhy bratrům Jahodům (souprava maskovacích oblečků do jahodových plantáží - "...kalhotky pro Jardu, kabátek pro Zdeňka!")
4. nastavení aparatury
5. nezištná manažerská a sponzorská výpomoc - uzavření "oboustranně výhodné dohody" o spolupráci Sunny Side s Jerrym Halem: za Brabánkův příslib neomezeného kreditu v plzeňském Prazdroji se Jerry stává externím členem skupiny Sunny Side ("...zkoušky budou v Sydney, dopravu parníkem hradí Jerry!")
6. a na závěr, v návaznosti na zavedené "české okénko" Sunny Side, slovy nepopsatelné (a k mé velké lítosti fotoaparátem nezachycené - pozn.red.) "okénko" Brabánkovo...


No a to je celé. Díky všem za hezký večer a na shledanou zase někdy třeba právě v Ci5.Zpět